Marie-Therese Vinnars

Immunologi

Postdoktoralt Stipendium

Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi

2017

Det immunologiska samspelet mellan kvinna och foster och dess betydelse för utveckling av ett flertal komplikationer under graviditeten

En normal graviditet kännetecknas av att moderns immunsystem tolererar närvaron av fostret, som till hälften är främmande, men trots det inte stöts bort. Vid bildningen av moderkakan möts de två individernas celler och resulterar normalt i en framgångsrik infästning av moderkakan i livmoderväggen. Sker istället en bristfällig infästning ökar risken för graviditetskomplikationer såsom missfall, förtidsbörd, tillväxthämning och havandeskapsförgiftning. Syftet med det här projektet är att undersöka NK-cellerna, som är de vanligaste immuncellerna i moderkakan, och deras betydelse för toleransen av fostret. Målet är att studierna på sikt ska kunna minska risken för graviditetskomplikationer hos utsatta grupper, men också leda till en ökad kunskap om dessa komplikationer, som står för en betydande del av sjukdomsbördan i världen.
Visa alla forskare