Marika Nestor

Bild- och funktionsmedicin, Cancersjukdomar och tumörbiologi, Cell- och molekylärbiologi

SSMF-Forskare

Uppsala universitet

Inst f onkologi, radiologi, & klin immunologi

2012

Utveckling av tumörmålsökande molekyler för diagnostik och terapi av huvud- halscancer.

Varje år drabbas mer än en halv miljon människor av huvud- halscancer. Det är en relativt svårbehandlad form av cancer där bara varannan patient uppnår femårsöverlevnad. Detta forskningsprojekt har som mål att utveckla så kallad radionuklid målsökning, det vill säga en typ av diagnostik med hjälp av radioaktivt märkta målsökande molekyler för en känsligare och effektivare metod att hitta och behandla spridda tumörer hos patienter med huvud- och halscancer. Dels genom att utvärdera ett antal lovande cancer-associerade proteiner på cancercellers yta, och dels genom att skapa och förbättra nya radioaktivt märkta målsökarmolekyler som kan hitta dessa cancer-associerade proteiner. Olika varianter av radioaktivt märkta målsökande molekyler kan förhoppningsvis bättre avslöja cancerns spridning, förbättra chanserna att avlägsna den kirurgiskt, tidigt upptäcka återkommande tumörer och långsiktigt även selektivt döda spridda tumörceller.
Visa alla forskare