Marina Franck

Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för neurovetenskap

2015

Ryggmärgens reglering av smärta och klåda

Känselsignaler, inklusive smärtimpulser, modifieras i ryggmärgen innan de når hjärnan och medvetandet. När denna informationsbehandling är i obalans uppstår tillstånd som kronisk smärta och kronisk klåda. Syftet med mitt projekt är att ta reda på hur informationsbehandlingen i ryggmärgen går till genom att studera de nervceller som deltar i bearbetningen av känselsignaler. Jag kommer att använda mig av möss med specifika genförändringar där jag kan styra aktiviteten i specifika typer av nervceller i ryggmärgen. Då kan jag undersöka vilken roll dessa nervceller har i smärta och klåda, och speciellt i utvecklingen av kronisk smärta och klåda. Förhoppningen är att vi genom bättre förståelse för hur smärta och klåda uppstår, ska kunna utveckla bättre behandlingar.
Visa alla forskare