Mark Richards

Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för Immunologi, genetik och patologi

2019

Kärlläckage i hälsa och sjukdom

Vid cancer och ögonsjukdomar som diabetes retinopati och åldersförändringar i gula fläcken, förändras blodkärlens utseende och funktion drastiskt i den sjuka vävnaden. Kontakten emellan blodkärlscellerna, så kallade endotelceller, förstörs helt eller delvis. Blodkärlen börjar läcka molekyler och blodceller. Vävnaden blir svullen och effekten av olika behandlingar minskar. Min forskning är inriktad på att undersöka proteiner som reglerar kärlläckage positivt eller negativt, i hälsa och sjukdom. Målet är att förstå hur läckage regleras och om det går att täppa till läckande kärl genom att rikta behandling mot nyckelproteiner, och därigenom öka effektiviteten i behandling av exempelvis cancer.
Visa alla forskare