Martin Ugander

Bild- och funktionsmedicin, Hjärt- och kärlsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f neurovetenskap

2011

Avbildning av inflammation i hjärtmuskeln med hjälp av magnetkamera och skiktröntgen

Vid hjärtinfarkt och andra hjärtmuskelsjukdomar kan hjärtmuskeln bli inflammerad, dvs vätska ansamlas i hjärtmuskeln, vilket orsakar en nedsättning av hjärtats pumpfunktion. Det är okänt om inflammationen är en följd av ansamling av vätska inuti eller mellan hjärtmuskelcellerna, och till vilken grad. Det är därför av värde att kunna storleksbestämma den andel av hjärtmuskeln som utgörs av utrymmet mellan cellerna med en avbildningsmetod såsom magnetkamera (MR, magnetisk resonanstomografi) eller skiktröntgen (DT, datortomografi). Projektet syftar till att utveckla sådana metoder och utvärdera deras roll vid bedömning av hjärtinfarkt i experimentella modeller, samt vid olika hjärtmuskelsjukdomar hos människa. Denna kunskap förväntas leda till en förbättrad förmåga att kunna diagnosticera sjukdomar såsom hjärtinfarkt eller hjärtmuskelinflammation, samt möjligheten att följa effekten av behandling av dessa sjukdomar.
Visa alla forskare