Mathias Rask-Andersen

Nutritionsforskning, övervikt

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för Immunology, Genetik och Patologi

2016

Risken för övervikt och fetma: Interaktioner mellan genetisk variation och miljö

Övervikt och fetma har ökat dramatiskt över den senare delen av 1900-talet fram till idag. I takt med ekonomisk utveckling har antalet medborgare som lider av övervikt och fetma även ökat i tidigare utvecklingsländer i Central- och Sydamerika, Kina och Indien. På den amerikanska kontinenten är situationen som mest dramatisk, 26% fetma (BMI > 30) hos vuxna, och Europa är inte långt efter. Denna ökning medför ökade risker för andra följdsjukdomar såsom hjärt/kärlsjukdom, typ 2 diabetes och cancer vilket kommer medföra enorma kostnader och belastningar på hälsa- och sjukvårdssystem. Sammansättningen av kroppsmassa är en komplex och mycket individuell; den bestäms av en mängd genetiska faktorer i samverkan med miljö. Ärftligheten har bedömts som hög utifrån tvillingstudier. Under den senaste eran av tekniska framgångar inom genetisk forskning som tillåter snabb analys av patienters hela arvsmassan så har 97 genetiska lokus identifierats, där den normala variationen i en patientgrupp kan kopplas till övervikt och fetma. Inom vårt forskningsprojekt undersöker jag hur dessa genetiska riskfaktorer samspelar med miljöfaktorer såsom livsstils, matvanor och fysisk aktivitet. Målet är att detta ska utveckla förståelsen för biologiska riskfaktorer för övervikt och leda till individanpassade interventioner för behandling och förebyggande av övervikt och fetma.
Visa alla forskare