Mathieu Cinato

Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt anslag

Göteborgs universitet

2022

Lipiddroppar i hjärtat och deras roll för hjärtfunktion 

Man vet fortfarande mycket lite om de molekylära mekanismer som driver utveckling av hjärtsvikt. Vid hjärtsjukdom så anpassar hjärtat sin energiomsättning för att orka pumpa ut blod. Denna anpassning leder också till en ökad fettinlagring i hjärtat. Fett lagras i hjärtats celler i droppar, så kallade lipiddroppar, främst i form av neutrala fetter som kolesterolestrar och triglycerider. Men det finns fortfarande mycket liten kunskap om hur och varför en förändrad fettinlagring egentligen påverkar hjärtat. Målsättningen med vår forskning är att undersöka hur hjärtats funktion påverkas av fettinlagring. Vi studerar vilka proteiner som driver en mer adaptiv och gynnsam fettinlagring och studerar sedan om vi kan använda dessa proteiner för att driva en adaptiv fettinlagring och på så sätt förbättra hjärtcellernas funktion. Ett av proteinerna som vi identifierat är Perilipin5. Vi har upptäckt att Perilipin5 förbättrar hjärtfunktionen hos patienter efter hjärtinfarkt och vi använder nu musmodeller och cellsystem för att ta reda på exakt varför detta protein verkar vara skyddande för hjärtat. Till sist använder vi humana hjärtceller och musmodeller för att utvärdera om modifiering av fettinlagring i hjärtceller kan användas för att behandla hjärtsjukdomar.  Ökad förståelse för hur ökad fettinlagring i hjärtat påverkar hjärtats funktion skulle kunna leda till nya infallsvinklar för behandling av hjärtsjukdom i framtiden.

Visa alla forskare