Mattias Carlsten

Blodsjukdomar

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Karolinska Institutet

Institutionen för Medicin

2015

Genetisk omprogrammering av NK-celler för förbättrad effekt av antikroppsbehandling mot lymfom

I det här projektet studerar jag möjligheten att genmodifiera en viss typ av immunceller, som kallas för NK-celler, för att stärka deras förmåga att söka upp och via antikroppar döda cancerceller. Bakgrunden till projektet är att lymfompatienter med en mutation i genen för den antikroppsbindande receptorn CD16 hos NK-celler uppvisar dubbelt så bra svar på antikroppsbehandling jämfört med de som saknar mutationen. Jag har utvecklat en metod för genetisk omprogrammering av NK-celler och kan använda den för att få de NK-celler som saknar den muterade CD16 receptorn att uttrycka den. Samtidigt kan jag modifiera dem att uttrycka ytterligare en receptor, CCR7, som får dem att migrera till lymfkörtlarna där lymfomsjukdomen återfinns. Innan metoden testas i patienter kommer jag i det här projektet utvärdera och optimera metoden i laboratoriet med hjälp av patientmaterial.
Visa alla forskare