Mattias Magnusson

Blodsjukdomar, Cancersjukdomar och tumörbiologi, Cell- och molekylärbiologi, Farmakologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Lunds universitet

Institutionen för laboratoriemedicin

2013

Utveckling av nya behandlingsmetoder mot akut myeloisk leukemi

Dagens behandling av blodcancer som akut myeloisk leukemi (AML) baseras på den gammalmodiga hypotesen att cancer är en generell sjukdom som inte skiljer sig avsevärt patienter emellan. Idag vet man att samma cancersjukdom kan orsakas av olika genetiska förändringar och att en framgångsrik terapi är beroende av detta. Ursprunget till cancern är troligen cancerstamceller, deras förmåga att överleva behandling är den primära orsaken till återfall. I det här projektet kommer vi att analysera de cancerspecifika genetiska förändringarna samt testa olika läkemedel på cancerstamceller från patienter med AML. Vår förhoppning är att hitta en mer effektiv cancerbehandling med lindrigare bieffekter och färre avbrutna behandlingar.
Visa alla forskare