Mattias Magnusson

Blodsjukdomar, Cancersjukdomar och tumörbiologi, Stamcellsforskning

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Inst f laboratoriemedicin

2010

Studier av blodstamcellers celldelande förmåga för att förbättra behandling av leukemi.

Blodstamceller har den unika förmågan att kunna ge upphov till alla typer av blodceller vi behöver i kroppen. Denna egenskap, tillsammans med förmågan till självförnyelse, genom celldelning, har gjort att blodstamceller kan användas till att bota patienter med blodcancer (leukemi). Tyvärr kan inte alla patienter behandlas idag, då det råder brist på blodstamcellsdonatorer. Det skulle därför vara en mycket stor framgång om man kunde utnyttja blodstamcellernas förmåga till självförnyelse och lära sig att expandera dem utanför kroppen. I detta projekt undersöker Mattias Magnusson vilka gener som styr blodstamcellernas förmåga till celldelning. Målet är att genom ökad kunskap om detta finna metoder som kan användas för att producera blodstamceller, så att fler patienter kan få möjlighet till denna behandling.
Visa alla forskare