Mediha Becirovic Agic

Fysiologi

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

2020

Hur koordinerer makrofager sårläkningen efter en hjärtinfarkt?

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige, och beror vanligtvis på en blodpropp som delvis eller helt täppt igen hjärtats egna kärl, så kallade kranskärl. En tilltäppning av ett kranskärl leder till syrebrist och skador på hjärtat som i många fall resulterar i hjärtsvikt. Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom där hjärtats förmåga att pumpa blod har blivit nedsatt. Sjukdomen är oerhört invalidiserande med mycket dålig prognos. I 50-70% av fallen orsakas hjärtsvikt av en hjärtinfarkt. Därmed är behandlingsstrategier för att förhindra att en hjärtinfarkt leder till hjärtsvikt oerhört viktiga. Efter en hjärtinfarkt startar läkningsprocessen av den skadade hjärtmuskeln. Makrofager, som är en del av människans immunförsvar, har visat sig vara viktiga för en optimal läkning av den skadade hjärtvävnaden. Detta genom att makrofager instruerar andra celler som också är viktiga för läkningsprocessen så som neutrofiler, fibroblaster och endotelceller, och på så sätt koordinerar läkningen av den skadade muskeln. En välfungerande kommunikation mellan de olika celltyperna är grundläggande för optimal läkning av den skadade hjärtvävnaden. Detta projekt avser att i detalj kartlägga kommunikationen mellan makrofager, neutrofiler, fibroblaster och endotelceller för att få en större förståelse för hur läkningsprocessen sker. Detta i sin tur kan leda till nya läkemedelskandidater som kan användas för att förhindra utvecklingen av hjärtsvikt efter en hjärtinfarkt.Värduniversitet: University of Nebraska Medical Center, USA 
Visa alla forskare