Mi Hou

Barn- och ungdomsmedicin, Cancersjukdomar och tumörbiologi, Reproduktionsorganens sjukdomar, infertilitet, Stamcellsforskning

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f kvinnors och barns hälsa

2010

Metoder för att bevara framtida fertilitet hos pojkar som behandlats för cancer

Alltfler barn som drabbas av cancer överlever. Barn som överlevt cancer löper dock ökad risk för nedsatt fertilitet som vuxna. Nya metoder för att bevara fertiliteten behövs och är fokus för detta projekt. Den metod som kommer att utvecklas går ut på att vävnad från testiklarna tas tillvara och frysförvaras före cancerbehandlingen. Efter slutförd cancerbehandling återtransplanteras denna vävnad till patienten för att den framtida fertiliteten ska bevaras. I dagsläget kan denna metod inte användas då det finns risk för att cancerceller finns kvar i vävnaden, vilket kan ge återfall i cancersjukdomen. Vi använder en experimentella modeller och cellkultursystem för att karaktärisera och stimulera tillväxt av spermiebildande stamceller från patientvävnaden. Dessa metoder används också för elimination av eventuellt kvarvarande tumörceller. Målet är att utveckla en effektiv och säker metod för transplantation av autologa stamceller för manliga könsceller.
Visa alla forskare