Michael Gabl

Immunologi

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

2020

Kan modifierade varianter av interleukin-18 användas som immunstimulerande behandling vid cancer?

Under de senaste 5 åren har immunterapi utvecklats till en av hörnpelarna i modern cancerbehandling. Immunterapi räddar många liv, men fortfarande är det många patienter som inte blir hjälpta av behandlingen. En orsak till detta kan vara att det inte finns en aktiv immunreaktion mot tumören som behandlingen kan förstärka. Det finns således även fortsatt ett betydande behov av nya behandlingar som kan aktivera immunsystemet på andra sätt. Immunsystemets neutrofiler har ett stort antal enzymer som kan förändra och klippa sönder proteiner. Vi har i tidigare experiment upptäckt att neutrofiler kan påverka en cytokin, IL-18, så att den uppvisar förändrad funktion. I projektet skall vi kartlägga i detalj vilka förändringar som sker när IL-18 utsätts för neutrofiler och hur de kan kopplas till förändrad funktion. Projektets långsiktiga mål är att utveckla nya varianter av IL-18 som stimulerar immunsystemet, men som saknar de negativa egenskaperna som den kroppsegna cytokinen uppvisar. Förhoppningen är att en sådan IL-18-variant ska kunna användas i kombination med andra läkemedel för att förbättra resultaten av immunterapi vid cancersjukdom.Värduniversitet: Göteborgs universitet
Visa alla forskare