Michael Hultström

Anestesiologi och intensivvård, Fysiologi, Njursjukdomar och urologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Uppsala universitet

Institutionen för medicinsk cellbiologi

2013

Akut njurskada vid blödningschock

Visa alla forskare