Michael Hultström

Fysiologi, Hjärt- och kärlsjukdomar, Njursjukdomar och urologi

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Inst f med cellbiologi

2012

Hormonet osteopontins roll för utvecklingen av njurskada vid högt blodtryck.

Blodtryckssjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till skador på njurarna, vilket på sikt kan leda till sviktande njurfunktion som kan komma att kräva behandling med dialys eller njurtransplantation. Orsaken till detta är att högt blodtryck i sig är skadligt för njurarna men även att njurar som blivit skadade av förhöjt blodtryck blir känsligare för andra skador, till exempel infektioner. De tidigaste njurskadorna av högt blodtryck drabbar de små artärerna, vilket försämrar deras förmåga att reglera blodflödet till njurarna. Det förhöjda blodtrycket når då njurarnas känsligare blodfiltrerande delar och kan orsaka skador även där. Det visar sig genom att protein läcker ut i urinen och njurarnas filtrerande förmåga försämras. Vilken roll hormonet osteopontin har för uppkomst av skadorna i njurarnas blodkärl när det gäller blodtryckssjukdomar är frågeställningen i detta forskningsprojekt. Osteopontin är ett hormon med många viktiga funktioner i kroppen, däribland benbildning. Förhoppningsvis kan ny kunskap kring osteopontinets roll leda fram till bättre metoder att bevara artärernas funktion och därmed skydda njurarna vid blodtryckssjukdomar.
Visa alla forskare