Michael Landreh

Strukturbiologi

SSMF Consolidator Grant

Karolinska Institutet

2023

Ett panoramafönster till cellernas livligaste platser

Inuti celler finns det inte ett hav med molekyler, utan komplexa strukturer, där många olika proteiner, likt små robotar, arbetar ihop för att styra cellens funktion och tillväxt. Om dessa strukturer byggs på fel sätt, kan cellen tappa kontrollen: den växer när den inte ska, och på så sätt blir till en cancercell. Om vi kan se hur proteiner interagerar med varandra, och hitta molekyler som påverkar dessa interaktioner, har vi möjlighet att bota vissa cancerformer. Några av det viktigaste interaktioner händer inuti stora uppbyggnader som kallas för organeller. De är uppbyggt at flexibla proteiner som liknar en tallrik med kokt spagetti. Även om de ser kaotiska ut, så kan dessa strukturer ändå rekrytera proteinerna som styr tillväxten och se till att de uppfyller sin funktion, som till exempel slå på eller av viktiga gener. Tyvärr så är det väldigt svårt att se in i organeller och hitta interaktionerna som man kan korrigera med läkemedel. För att lösa det problemet så ska vi använda en teknik som kallas för masspektrometri (MS), där vi placerar organeller in i vakuum, bryter sönder dem, och mäter vikten på alla deras delar. Vi kan sen använda konstgjord intelligens för att pussla ihop dessa bitar, och på så sätt får en karta över vilka proteiner interagerar med varandra, och hur. Vi kan även tillsätta läkemedel och se om interaktionerna förändras. Med detta projekt kan vi hitta nya cancerbehandlingar, men även öppna dörren för att studera andra protein-interaktioner i levande celler.

Visa alla forskare