Mirjam Klepsch

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Cell- och molekylärbiologi, Farmakologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f medicinsk biokemi & biofysik

2013

Kartläggning av ett specifikt cancerrelaterat protein för säkrare cancerbehandlingar

PARP-proteiner har många viktiga funktioner i vår kropp; bland annat kontrollerar de reparation av skadad arvsmassa i våra celler. I människa finns 17 olika PARP-proteiner, av vilka PARP-1 är det mest kända och bäst undersökta. Att hämma PARP-1 har visat sig hjälpa mot bröstcancer och det pågår flera kliniska studier med PARP-1-hämmare. De slår dock inte bara mot PARP-1 utan även mot flera av de andra av PARP-proteinerna, vars funktioner vi idag vet väldigt lite om. I mitt projekt kommer jag att detaljstudera proteinet PARP-4 för att bättre förstå dess funktion och hitta andra proteiner som samverkar med PARP-4 och andra PARP-proteiner. Min målsättning är att detta ska bidra till att förbättra behandlingsmöjligheterna för cancer.
Visa alla forskare