Mohamed Altai

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi

2017

Nya metoder för behandling av cancer: Affibodybaserad målsökande terapi.

Kirurgi och extern strålterapi är de vanligaste behandlingsmetoderna av primära bröstcancertumörer, medan behandling av spridd bröstcancer, vanligtvis kräver ett annat tillvägagångssätt. En lovande strategi för behandling av spridd bröstcancer är genom en så kallad målsökning av cancerceller. Detta är baserat på molekylärt igenkännande av onormalt uttryckta antigener i cancerceller, i detta fall HER2. Olyckligtvis har ett stort antal bröstcancertumörer utvecklat resistens mot dessa målsökande läkemedel. I detta projekt avser vi att utveckla två nya lovande tekniker som ökar effektiviteten av målsökande läkemedel, riktad mot HER2-positiv bröstcancer. Dessa metoder innefattar kombination av nya målsökande agenter (Affibody molekyler) med cytotoxiska radionuklider, eller små läkemedelsmolekyler. På så sätt förstärker vi effekten av målsökande läkemedel mot spridd bröstcancer samt minskar resistensen. I framtiden kan denna teknik förhoppningsvis även kunna appliceras på andra cancersjukdomar, som har ett överuttryck av antigener på cellytan.
Visa alla forskare