Christopher Douse

Cell- och molekylärbiologi, Genetik, ärftliga sjukdomar

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Lunds universitet

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

2019

MORC-familjens dynamiska reglering av kromatinarkitekturen

Trots att kroppens alla celler har samma DNA-kod (genom) utvecklas de ändå till olika celltyper. Det som avgör vilken typ av cell det blir är hur genomet regleras i den specifika cellen. Detta undersöks inom ett forskningsområde som kallas epigenetik. Projektet fokuserar på att undersöka en särskild grupp av epigenetiskt reglerade proteiner som kallas MORC ATPaser. Det har visats sig att deras funktion är viktig för dynamisk reglering av genomet hos människa och att MORC-mutationer kan orsaka sjukdomar som till exempel leder till utvecklingsstörningar. Det långsiktiga målet med projektet är att med biokemiska, strukturbiologiska samt funktionella metoder kartlägga de grundläggande mekanismerna bakom MORC ATPasernas reglering och på så sätt bättre förstå deras roll i hälsa och sjukdom.
Visa alla forskare