My Andersson

Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar, Neurovetenskap, Stamcellsforskning

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Inst f kliniska vetenskaper

2012

Funktionell integration av transplanterade humana neuronala stamceller vid epilepsi.

Epilepsi är en vanlig neurologisk sjukdom med över 60 000 drabbade personer bara i Sverige, där en tredjedel av de drabbade personerna inte har tillräcklig effekt av nu tillgänglig behandling. Nervceller som producerar den hämmande signalsubstansen GABA förstörs vid epilepsi och en ny behandlingsmöjlighet skulle vara att försöka ersätta dessa celler med nya nervceller. I projektet undersöks om en källa till dessa nya nervceller skulle kunna vara patientens egna hudceller, en celltyp som har visat sig kunna omprogrammeras till att bli just GABA-producerande nervceller – så kallade humana inducerbara pluripontenta stamceller. Genom att använda en innovativ metod där cellerna kan styras via ljusstyrda protein kommer aktivering av de transplanterade cellerna studeras för att utröna om de kan reducera eller blockera epileptisk aktivitet i experimentella modeller av epilepsi.
Visa alla forskare