Nada Abdelmagid

Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar, Immunologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f klinisk neurovetenskap

2013

Betydelsen av myelin proteiner och virala infektioner för multipel skleros

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som drabbar unga vuxna och är, näst olycksfall, den vanligaste orsaken till neurologiska funktionshinder hos yngre vuxna i Europa. Både nedärvda faktorer (gener) och livsstils/miljöfaktorer har betydelse för sjukdomsrisk. Sjukdomen innebär att det egna immunsystemet angriper nervskidorna i det centrala nervsystemet men de exakta målen för den inflammatoriska attacken har inte varit kända. Nyligen presenterades fynd som talar för att en specifik kalium kanal (KIR4) kan vara ett av dessa mål. I mitt projekt undersöker jag betydelsen av KIR4 genom att studera om och hur immunceller reagerar gentemot denna molekyl samt om det ger upphov till skador i nervsystemet. Jag kommer också att undersöka om virus, särskilt körtelfebervirus (EBV) kan spela en roll i sammanhanget.
Visa alla forskare