Nasim Sabouri

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Cell- och molekylärbiologi, Genetik, ärftliga sjukdomar

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Umeå universitet

Institutionen för kemi & biofysik

2013

Funktionen av det essentiella Pfh1 helikaset som skyddar arvsmassan

Vid varje celldelning kopieras arvsmassan (DNA). DNA-kopiering utförs med hjälp av många enzymer som tillsammans kallas replisom. Under kopieringen möts replisomet av hinder som kan försvåra dess rörelse. Denna effekt är associerad med att kromosomen går itu eller omarrangeras och är därmed en orsak till instabilitet av arvsmassan. Instabilitet i arvsmassan är ett signum för sjukdomar som cancer. Vi har visat att kromosombrott uppstår mer frekvent i avsaknad av motorproteinet Pfh1, främst i regioner där generna är mycket uttryckta eller där DNAt bildat sekundära strukturer. Vi vet dock inte hur Pfh1 underlättar DNA-kopiering vid dessa regioner. Vi vill erhålla detaljerad information om dessa processer, vilket kommer vara viktigt för såväl utveckling av specifika cancerläkemedel och förebyggande av cancer för att förbättra människans hälsa.
Visa alla forskare