Niklas Björkström

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Gastroenterologi, leversjukdomar, Immunologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin

2013

Studier av immunförsvarets roll vid canceruppkomst i mag-tarmsystemet

Visa alla forskare