Niklas Mejhert

Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin

2014

Karaktärisering av nya mekanismer som reglerar cellulär lipidinlagring

Ansamling av fett (lipider) i organ så som muskel, lever och bukspottkörtel är kopplat till rubbad vävnadsfunktion, så kallad lipotoxicitet. Signalvägarna som styr fettinlagring utanför fettvävnaden är endast delvis kartlagda.  Det övergripande målet med mitt projekt är att identifiera mekanismer som reglerar cellulär produktion och lagring av fett och hur det leder till lipotoxicitet. Den kliniska betydelsen av dessa faktorer kommer sedan att utvärderas genom att studera fetma och typ 2 diabetes, två folksjukdomar som är starkt associerade till lipotoxicitet i flera olika organ.
Visa alla forskare