Nikolas Herold

Cancer och onkologi

SSMF Starting Grant

Karolinska Institutet

2023

SAMHD1:s dubbelroll som resistensfaktor och regulator av tumörimmunitet

Vårt övergripande mål är att förbättra behandling av cancer hos barn och vuxna. I detta projekt kommer vi att undersöka rollen av ett protein som heter SAMHD1. Både vi och andra forskargrupper har upptäckt att SAMHD1 både kan påverka tumörtillväxt och resistens mot olika cancerläkemedel. Denna dubbelroll undersöker vi för tre olika diagnoser: akut myeloisk leukemi (AML), akut T-lymfoblastisk leukemi (T-ALL) och tjocktarmscancer (CRC). Vår forskning visar att SAMHD1 inaktiverar de viktigaste cellgifter som används mot leukemier, så kallade antimetaboliter, vilket leder till behandlingsresistens. 

Vi har även identifierat ett läkemedel som kan hämma SAMHD1 och därmed upphäva resistensen. Vi vill nu undersöka om vi kan utöka användningen av SAMHD1-hämmare. Med hjälp av djurförsök samt försök med patientceller kommer vi testa om denna hämmare även kan upphäva resistens mot läkemedel som används vid återfall av AML och T-ALL. 

Vid CRC har cellgifterna inte bara den direkta effekten att de dödar cancercellerna utan även en indirekt effekt genom att stimulera immunförsvaret som i sin tur angriper cancern. Vi har preliminära data som indikerar att SAMHD1 begränsar dessa önskade immunologiska effekter. Detta kommer vi att undersöka vidare med hjälp av cellförsök, patientbiopsier samt djurstudier. Vår förhoppning är att detta ska leda kunskap som hjälper läkare att kunna ta bättre behandlingsbeslut genom att beakta hur mycket SAMHD1 cancercellerna uttrycker.

Visa alla forskare