Nils Emil Egecioglu

Anorexi, Barn- och ungdomsmedicin, Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

Inst f neurovetenskap och fysiologi

2011

Effekter av nutritionsstatus och förändringar i hormoniell miljö före och efter födelsen vid anorexi

Anorexi (Anorexia nervosa) är en allvarlig sjukdom med potentiellt dödlig utgång för vilken det idag saknas effektiv farmakologisk behandling. Sjukdomen präglas av ihållande svårigheter rörande födointag och onormal strävan efter att gå ner i vikt, vilket resulterar i lågt näringsintag och medför biokemiska, fysiologiska och psykiska förändringar. Orsakerna till sjukdomen är ännu inte kända, men både psykologiska och biologiska faktorer tros vara av vikt. Mitt forskningsprojektet syftar till att studera betydelsen av könshormoner, immunologiska markörer och kostens påverkan under viktiga utvecklingsskeden i experimentella modeller för anorexi. Kunskaper från denna del av projektet kommer att följas upp i studier av arvsanlag och behandlingsstudier patienter med anorexi. Avsikten med projektet är att öka kunskapen om sjukdomen bakgrund och orsaker, som på sikt kan leda till mer effektiva behandlingsstrategier.
Visa alla forskare