Nimitha Rose Mathew

Immunologi

Postdoktoralt anslag

Göteborgs universitet

2021

Förståelse för CD4-minnes-T-cellers roll i övre luftvägarna under influensa A-virusinfektion

Influensa A virus (IAV) är ett respiratoriskt virus som orsakar influensa, vilken orsakar 290000–650000 dödsfall per år. T-celler och antikroppsproducerande B-celler är de celler som bekämpar IAV infektioner. Konventionella influensavacciner utrustar immunsystemet med antikroppar och minnes B-celler, vilka producerar antikroppar när de möter virus. Dessa antikroppar känner främst igen och binder till IAV ytproteiner, hemagglutinin (HA) och neuraminidas (NA), blockerar viruset samt spridningen av virus. Olyckligtvis, fallerar det antikroppsmedierade skyddet när IAV muterar som till exempel vid en pandemi, då vaccininducerade antikroppar inte binder till muterat HA eller NA. I det fallet, tjänar minnes T-celler som känner igen det konserverade och interna virusproteinet, vilket är mindre benäget att mutera, som en stark kandidat att etablera protektion. Mitt mål är att förstå den skyddande rollen samt undergrupperna av vävnadsbundna minnes T-celler (CD4 TRM), en sorts minnes T-celler vilka återfinns i de övre luftvägarna (URT). Min hypotes är att förse URT (det första inträdet till IAV) med defensiva CD4 TRM vilka ska reducera spridningen till lungorna och därmed minska den största risken för dödlighet. En fördjupad kunskap om URT CD4TRM och hur de ska induceras, kommer att hjälpa oss att utveckla nya vaccinationsstrategier för att kunna möta oväntade och förödande influensapandemier.

Visa alla forskare