Nina Gustafsson Sheppard

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f medicin

2013

Betydelsen av enzymet D2 för cancercellers överlevnad

Då friska celler omvandlas till cancerceller sker stora förändringar i cellens ämnesomsättning som möjliggör ohämmad celldelning. Många av dagens kemoterapier dödar cancerceller genom att blockera så kallade enzymer som reglerar ämnesomsättningen. Tyvärr är dessa enzymer också viktiga för friska celler, exempelvis i mag-tarm-kanalen, vilket orsakar besvärande biverkningar. Vi har identifierat att ett enzym vi kallar ”D2” som finns i ovanligt stor mängd i cancerceller jämfört med friska celler. Blockering av D2 dödar cancerceller i laboratoriet, men vi vet ännu inte varför detta sker. Mitt forskningsprojekt kommer att fokusera på varför D2 är nödvändig för cancercellens överlevnad och dess roll i cellens ämnesomsättning. Målsättningen är att ta reda på om D2 är en lämplig måltavla för framtida cancerläkemedel.
Visa alla forskare