Ning Xu

Cell- och molekylärbiologi, Hudsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst för medicin

2011

Betydelen av microRNA vid psoriasis

Psoriasis är en vanlig inflammatorisk hudsjukdom som oftast debuterar redan i unga år . Psoriasis har vanligen ett kroniskt förlopp och förblir en livslång följeslagare med negativ inverkan på livskvalitet för drabbade individer. Den bakomliggande orsaken till psoriasis är ännu okänd och trots avsevärda framsteg vad gäller behandling saknas bot. MikroRNA är nyligen upptäckta molekyler som finns i vår arvsmassa och som inte översätts till proteiner, utan utövar sin funktion genom att reglera hur andra arvsanlag aktiveras. I tidigare studier har jag funnit en distinkt profil av mikroRNA molekyler vid psoriasis jämfört med frisk hud. Mitt projekt syftar till att identifiera vilken roll (er) dessa mikroRNA molekyler har vid psoriasis. Till min hjälp har jag tillgång till ett stort material från en biobank av psoriasis patienter i Stockholm.
Visa alla forskare