Nodi Dehvari

Diabetes, Fysiologi, Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar, Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Stockholms universitet

Inst f molekylär biovetenskap Wenner-Grens Institut

2012

Det autonoma nervsystemets reglering av glukosupptag i skelettmuskler.

Diabetes typ 2 är en ämnesomsättningssjukdom där grundproblemet är att vissa kroppsvävnader, främst fett och muskler, inte ”svarar” som de ska på hormonet insulin som har till uppgift att reglera blodsockernivåerna. Dehvaris forskargrupp har funnit att det finns en annan signalväg än insulin som leder till ökat sockerupptag i muskler, och som därmed kan användas för att reglera blodsockret. Det vill säga ett alternativt signalsystem som hittills varit okänt och som styrs av det sympatiska nervsystemet. Aktiveringen går till genom att så kallade adrenerga receptorer på skelettmusklerna ser till att glukosupptaget ökar. I detta forskningsprojekt kommer olika signalmolekyler att undersökas för att se vilka av dem som aktiveras av de nyupptäckta receptorerna. Målet är att detta skall ge kunskap som kan användas för att utveckla en helt ny typ av läkemedel mot diabetes typ 2.
Visa alla forskare