Olof Dallner

Diabetes, Endokrinologi, Nutritionsforskning, övervikt

Postdoktoralt Stipendium

Stockholms universitet

Inst f fysiologi

2010

Reglering av hormonet leptin och dess betydelse för diabetes

Fetma är ett stort hälsoproblem som ökar risken för att insjukna i både diabetes och hjärtkärlsjukdom. Mängden kroppsfett styrs av hormonet leptin, vilket frisätts från fettceller och signalerar till hjärnan för att reglera födointag och ämnesomsättning. Kunskapen om hur leptin frisätts från de enskilda fettcellerna är fortfarande begränsad, men av stor betydelse för att förstå reglering av födointag och uppkomst av fetma. Olof Dallner skall vid Rockefeller University i New York, USA studera hur frisättningen av leptin regleras, men även studera hur leptin kan normalisera blodglukosnivåer. Detta är av stor betydelse framför allt vid diabetes, där den livsviktiga funktionen att reglera blodglukosnivåer har förlorats genom insulinbrist eller minskad känslighet för insulin.
Visa alla forskare