Oskar Kövamees

Hjärt- och kärlsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

2020

Mekanismer bakom endoteldysfunktion hos patienter med diabetes, fetma och lipidrubbningar

I kliniska och experimentella studier planerar vi att undersöka röda blodkroppars roll för utveckling av kärldysfunktion. Detta görs hos patienter med riskfaktorer för åderförkalkning, tex patienter med diabetes, höga blodfetter och övervikt. Vi har tidigare visat att om man blandar röda blodkroppar från patienter med diabetes med kärlsegment och sedan undersöker dess funktion, ser man att kärlen fungerar sämre än segment som blandats med röda blodkroppar från friska individer. Detta är en tidigare oupptäckt mekanism bakom utveckling av kärldysfunktion och vi har kunnat visa att fria syreradikaler och enzymet arginas är av central betydelse i processen, men exakt hur processen sker är idag okänt. Genom att undersöka mekanismerna bakom hur röda blodkroppar orsakar kärldysfunktion kan vi identifiera nya mål för framtida behandlingar mot kärldysfunktion, vilket är ett förstadium till åderförkalkning. Åderförkalkning är den sjukdom som skördar flest liv på jorden och är av enorm börda för samhället, vilket gör dessa upptäckter viktiga i ett globalt perspektiv. Vi har visat att man kan förbättra kärlfunktionen hos patienter med diabetes om man blockerar funktionen av enzymet arginas. Arginas finns hos överviktiga djur och påverkar kärlens funktion. Därför har vi designat en klinisk studie som undersöker om man genom att hämma enzymet arginas kan förbättra kärlfunktionen hos patienter med övervikt. Detta kan vara en potentiell framtida terapi mot kärldysfunktion hos överviktiga.Värduniversitet: Karolinska Institutet 
Visa alla forskare