Pär Halje

Neurovetenskap

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Lunds universitet

Institutionen för medicin

2015

Rytmisk hjärnaktivitet i neurologisk och psykiatrisk sjukdom

Hjärnans nervceller skapar elektriska fält som svänger med olika frekvenser beroende på medvetande- och beteendetillstånd. I många av hjärnans sjukdomar är svängningarna förändrade på ett karakteristiskt sätt, och man har därför börjat misstänka att det finns gemensamma mekanismer bakom dessa sjukdomstillstånd, trots att symptomen kan vara väldigt olika. Två exempel på sådana tillstånd är Parkinsons sjukdom och schizofreni, som även har gemensamt att hjärnans användning av signalsubstansen dopamin är rubbad. Genom att studera Parkinson och schizofreni i djur försöker jag förstå hur förändringar i kemiska signaler mellan nervceller kan leda till förändringar i elektriska svängningsmönster och symptom. Jag undersöker också hur elektrisk stimulering kan påverka sjukdomsrelaterade svängningsmönster direkt. Förhoppningen är att min forskning ska främja utvecklandet av bättre behandlingsmetoder för dessa ofta mycket svårbehandlade sjukdomar.
Visa alla forskare