Patrik Engström

Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi

2014

Nya genetiska metoder för att studera Rickettsia infektioner

Detta projekt kommer utveckla genetiska strategier för att studera hur den intracellulära bakterien Rickettsia orsakar sjukdom. Mer specifikt kommer jag att fokusera på hur Rickettsia infekterar sin värdcell. Vi vet att Rickettsia aktivt förändrar värdcellens cytoskelett under infektion, men det är oklart vilka Rickettsia proteiner som orsakar denna förändring. Genom att använda nya genetiska strategier är målsättningen att få en övergripande bild av vilka proteiner som är viktiga för Rickettsia infektion och hur dessa påverkar värdcellens cytoskelett. Förhoppningen är att mina resultat kan leda till utveckling av artspecifika antibiotika för mer effektiv behandling av infektioner med intracellulära bakterier.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.
Visa alla forskare