Patrik Persson

Hjärt- och kärlsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för medicinsk cellbiologi

2015

Fria syreadikaler i blodkärlen och utvecklingen av högt blodtryck – specifika studier av enzymet NOX-5

Förekomsten av högt blodtryck ökar stadigt världen över och är den viktigaste bakomliggande orsaken till hjärtinfarkt, stroke och njurskador. Tillgängliga behandlingar för högt blodtryck är endast delvis effektiva i att förebygga dessa följdsjukdomar vilket gör det viktigt att hitta nya måltavlor för behandling. Det har länge varit känt att fria syreradikaler, så kallad oxidativ stress, spelar en avgörande roll för att förändra funktionen hos blodkärlen och är därmed en orsak till högt blodtryck. I blodkärlen finns specifika proteiner, som kallas NADPH-oxidas (NOX), som har till uppgift att producera fria syreradikaler. Detta är en del av blodkärlens normala funktion men vid högt blodtryck sker en onormal aktivering vilket ger förhöjda nivåer av fria syreradikaler. Detta projekt avser att undersöka hur en nyligen upptäckt variant, NOX-5, regleras och hur detta enzym bidrar till förändringar i blodkärlen.
Visa alla forskare