Paula Merino-Serrais

Neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimer, Parkinson och ALS

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

2015

Kolesterolmetaboliter, hjärnans utveckling och neurodegeneration

Alzheimers sjukdom (AS) är den vanligaste demensformen. Det är känt att kolesterol är en riskfaktor för AS och studier av AS-hjärnor har påvisat en ökning av nybildning av nervceller i vuxen ålder, så kallad adult neurogenes, men med nedsatt mognad av nya nervceller. Nya studier har visat att oxysteroler (kolesterol metaboliter) påverkar förloppet i adult neurogenes. Det har föreslagits att en förändring i neurogenesen sker mycket tidigt i sjukdomsförloppet, men trots att neurogenesen är skadad är den fortfarande aktiv i sent skede av AS. Att främja en funktionell neurogenes kan därför agera på ett skyddande och rekonstruktivt sätt även i senare skeden av AS. Målet med projektet är att undersöka hur oxysteroler påverkar synaptisk mognad, och nybildning av nervceller, och hur förändringar i kolesterolmetabolismen kan ändra processerna i AS.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.
Visa alla forskare