Paulina Nowicka

Barn- och ungdomsmedicin, Epidemiologi, Nutritionsforskning, övervikt

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f klinisk vetenskap

2010

Vilka psykosociala och familjerelaterade faktorer är av betydelse för förebyggande av barnfetma?

Dagens barn väger mer än någonsin. Nästan vart femte barn i Sverige är överviktigt eller har fetma, vilket ökar risken för att utvecka hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, fettlever och psykosociala svårigheter. ”Early STOPP” är en förebyggande studie som riktar sig till familjer där en av föräldrar har övervikt eller fetma med syftet att minska risken för utveckling av övervikt hos barnen. I studien kommer 250 familjer att delas upp i två grupper: dels en kontrollgrupp, som kommer att erhålla sedvanlig rådgivning om kost och fysisk aktivitet via barnavårdscentralen (BVC), dels en behandlingsgrupp som, utöver basutbudet från BVC, får individuellt anpassade råd. Familjerna kommer att följas under 6 år och Paulina Nowicka kommer att studera vilka psykosociala och familjerelaterade faktorer som är av betydelse för förebyggande av barnfetma.
Visa alla forskare