Paulina Wanrooij

Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Umeå universitet

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

2014

Mekanismer bakom stabiliteten av den mitokondriella arvsmassan

Mitokondrierna är cellernas kraftverk och innehåller sin egen arvsmassa vars integritet är nödvändig för cellens energiproduktion. Förändringar i den mitokondriella arvsmassan orsakar en rad olika genetiska sjukdomar som följd av brist på cellulär energi. Arvsmassan är uppbyggt av fyra olika byggstenar som det finns olika mängder av i cellen. Syftet med mitt projekt är att studera hur en ändrad balans av dessa byggstenar påverkar mitokondriens arvsmassa, samt vilka mekanismer som finns i cellen för att upptäcka och reparera skador som denna obalans möjligen orsakar. Studien kommer att leda till en förbättrad förståelse för hur mitokondriella sjukdomar uppkommer och varför de enbart påverkar vissa vävnader och inte andra.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
Visa alla forskare