Peep Talving

Hjärn- och ryggmärgsskador, Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f molekylär medicin & kirurgi

2010

Studier av faktorer som minskar dödligheten efter traumatiska hjärnskador

Traumatiska skallskador är den främsta dödsorsaken bland unga individer och många patienter som överlever drabbas av livslånga neurologiska men efter skadan. Det finns idag mycket begränsade möjligheter till effektiv behandling vid traumatiska skallskador, men en möjlig behandling på sikt kan vara det blodbildande hormonet i kroppen, erytropoetin (EPO). EPO utsöndras från njuren vid blodbrist, men hormonet har också egenskaper som dämpar inflammation och celldöd efter hjärnskadan. Peep Talving har visat att EPO avsevärt minskar dödligheten efter skallskada. Nu koncentrerar han sin forskning på att finna om EPO utöver minskad dödlighet också minskar neurologiska men efter svåra skallskador.
Visa alla forskare