Pernilla Eliasson

Medicinsk forskning, Ortopedi

Postdoktoralt Stipendium

Linköpings universitet

Inst f klinisk- & experimentell medicin

2013

Kartläggning av det tidiga läkningsförloppet efter hälseneruptur

Hälseneruptur är vanligt och förekomsten ökar. Det råder starkt delade meningar om hur den bästa behandlingen ser ut. Syftet med mitt projekt är att kartlägga vilka faktorer som är viktiga i det tidiga läkningsförloppet, dels genom att studera senceller från patienter och dels genom en klinisk studie. Cellstudierna används för att studera hur olika arvsanlag (gener) påverkar det tidiga förloppet när en ny sena bildas. Den kliniska studien kommer jämföra hur olika grader av belastning och rörelseträning tidigt under läkningen efter en hälseneskada på verkar slutresultatet.  Resultaten kommer förhoppningsvis att leda till ny kunskap om optimal rehabilitering efter senskador, men även ge en ökad förståelse för bindvävsläkning och hur den påverkas av träning.
Visa alla forskare