Petter Brodin

Blodsjukdomar, Cell- och molekylärbiologi, Immunologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Karolinska institutet

Institutionen för medicin

2014

Människans immunsystem – ett komplext nätverk av specialiserade celler i samverkan.

Immunsystemet utgörs av ett nätverk av specialiserade vita blodkroppar vilka interagerar med varandra. Ur dessa interaktioner uppkommer immunsystemets nödvändiga, men ibland också skadliga processer som till exempel överreaktion och autoimmuna sjukdomar. Eftersom vi i nuläget inte fullt ut förstår immunsystemets komplexitet och dess reglering, kan vi inte heller bestämma immunologisk status hos en patient på ett korrekt sätt, eller förutsäga vilken patient som riskerar att drabbas av en svår infektion, cancer eller autoimmun sjukdom orsakad av immunförsvaret självt. Projektet syftar till att undersöka regulatoriska mekanismer bland vita blodkropparna i både hälsa och sjukdom. En ny metodologi som kallas för masscytometri tillåter nu att kvantifiera vita blodceller och dess funktion i stor skala för att kartlägga det immunologiska nätverket och dess interna regleringsmekanismer. Dessa studier kommer förhoppningsvis bidra till en bättre förståelse av regleringen av det immunologiska nätverket.
Visa alla forskare