Philipp Jungebluth

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Karolinska institutet

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention & teknik

2013

Utveckling av ny vävnad och nya organ av kroppens egna stamceller för transplantation

Projektet avbröts 2016 01 01
Visa alla forskare