Pleunie Hogenkamp

Kirurgisk forskning

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för neurovetenskap

2015

Kognitiva, metabola och genetiska effekter av viktminskningskirurgi

Att äta är något som vi uppfattar som belönande. Belöningssignaler som vi får ifrån intag av mat kan vara starkare än mättnadssignalerna vilket kan resultera i överkonsumtion av mat, och långsiktigt till viktuppgång. Det är därför av stor betydelse att identifiera faktorer som kan reglera och hålla energiintaget på en hälsosam nivå. I de experiment som vi planerar har vi en unik möjlighet att studera patienter som genomgår viktnedgångs, så kallad bariatrisk, operation – en utmärkt patientgrupp för att öka förståelsen av fysilogin bakom kraftig övervikt och vad som händer då detta tillstånd förbättras. Vi avseer att identifiera psykologiska faktorer som kan användas för att förutse om en bariatrisk operation kommer att leda till viktnedgång samt att undersöka de individuella förutsättningarna i form av genetiska faktorer.
Visa alla forskare