Pontus Almer Boström

Diabetes, Fysiologi, Hjärt- och kärlsjukdomar, Nutritionsforskning, övervikt

SSMF-Forskare

Karolinska institutet

Inst f cell- & molekylärbiologi

2012

Skyddande mekanismer vid fysisk träning.

Hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2 orsakar huvuddelen av alla dödsfall i västvärlden. Även om viktiga framsteg gjorts avseende förståelse av dessa sjukdomar har endast ett fåtal nya läkemedelsklasser identifierats sedan 70-talet. Det är numera väl dokumenterat att träning motverkar i princip alla steg i sjukdomsutvecklingen vid hjärt-kärlsjukdom och diabetes men hur det går till vet vi fortfarande mycket litet om. Det saknas kunskap om vad som faktiskt sker på cellnivå vid fysisk aktivitet. I ett tidigare forskningsprojekt vid Harvard Medical School i Boston, USA, har Boström och medarbetare identifierat ett träningshormon döpt till Irisin som utsöndras från musklerna vid träning. Irisin påverkar fettväven gynnsamt och har i experimentella modeller visat sig skydda mot diabetes. Med hjälp av mer kunskap om Irisin och liknande kroppsegna proteiner kan viktiga steg tas mot ny behandling av fetma och diabetes.
Visa alla forskare