Pontus Nordenfelt

Cell- och molekylärbiologi, Immunologi, Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Inst f infektionsmedicin

2013

Molekylär mekanism för immunförsvarscellers bindning till ytor

En central aspekt av vårt immunförsvar består av hur celler binder till utvalda ytor, såsom inflammerade regioner eller andra celler. Detta sker bland annat genom ytproteiner som kallas för integriner. Integriner kan aktiveras på flera sätt, men trots omfattande studier är de bakomliggande molekylära mekanismer fortfarande oklara. Forskningsprojektet baseras på fluorescerande biosensorer, med hjälp av vilka jag kan mäta krafterna som verkar inuti celler på integriner. Genom att samtidigt introducera mutationer hos integrinerna kan jag testa en rad hypoteser för proteinernas aktivering. Det finns flera integrin-baserade läkemedel och förhoppningen är att mitt arbete kan förbättra dessa eller leda till upptäckten av nya. Den terapeutiska potentialen hos integriner är stor och tänkbara behandlingsområden är bland annat inflammation, cancer och infektion. Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
Visa alla forskare