Rajan Kumar Pandey

Rheumatology and inflammation

Postdoctoral Grant

Karolinska Institutet

2023

Vaccinutveckling för reumatoid artritpatienter med DRB1*04:05 alleler

Epidemiologiska data talar för att förekomsten av reumatoid artrit (RA) i den östasiatiska befolkningen (Korea, Japan och Kina) varierar från 0,27–1,85 %. Det finns en stark genetisk koppling mellan RA och MHC klass II alleler, främst HLA-DRB1*0405 i östasiatiska populationer. Därför har vår grupp etablerat och karakteriserat DRB1*0405 humaniserade möss, ett mångårigt och arbetskrävande projekt, för att screena vaccinkandidater och kontrollera deras användbarhet för att kunna förstå hur immunologisk tolerans fungerar i RA. Det patologiska kännetecknet för RA är förlusten av immuntolerans mot autoantigener och störningen av immunhomeostas. Denna immunologiska obalans leder till aktivering av autoreaktiva T- och B-celler mot självantigener. Denna studie innebär kombinatoriska tillvägagångssätt för att utveckla ett MHCII-peptidbaserat tolerogent vaccin för att inducera immuntolerans mot autoantigener. Jag har nyligen lyckats utveckla två tolerogena vaccinkandidater som behöver preklinisk utvärdering i musmodeller. Vårt MHCII-peptidbaserade tolerogena vaccin fungerar i frånvaro av adjuvans och samstimulerande signaler för att inducera autoantigenspecifik immuntolerans. Förutom att vi använder unika peptider anpassade till RA så är vårt vaccin byggt för att ha helt unika egenskaper som bygger på att det kan binda direkt till T cells receptorn, vilket gör att det är mer styrbart, mer effektivt och förhoppningsvis ger färre biverkningar.

Visa alla forskare