Rana Soylu Kucharz

Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

2019

Ny förståelse av nervcellsnätverk som reglerar födointag och aptit

Förfäder till den moderna människan levde för 2 miljoner år sedan. För att överleva, behövde människan anpassa sig till förhållanden då mattillgången var liten och vår hjärna utvecklades därför inte för att aktivt förhindra fetma. Om vi sedan snabbspolar fram till nutid så har de funktioner i hjärnan som reglerar aptit och mättnad inte ändrats påtagligt. Samtidigt har vi nu enkel tillgång till mat och rör oss mindre. Som en konsekvens av detta hjälper inte vår hjärna oss att minska kaloriintaget och vi utvecklar därför fetma. Det finns dock mekanismer som kan dämpa aptit och födointag. Dessa inkluderar upplevelser av basala känslor såsom rädsla, ilska, sorg och äckel/avsmak, som alla effektivt kan motverka hunger, exempelvis vid lukt och syn av rutten mat. Dessa känslor regleras av områden i hjärnan som kommunicerar med varandra för att motverka aptit. Hypotesen för detta projekt är att det går att identifiera och modulera hur dessa områden och nervcellsbanor styr aptitkontroll och vi hoppas på så sätt hitta en metod för att kunna reglera både aptit och födointag.
Visa alla forskare