Rasmus Berglund

Neurologi

Postdoktoralt anslag

Karolinska Institutet

2022

En skyddande funktion hos mikroglia som behandlingsmål vid svår multipel skleros. 

Vid multipel skleros (MS) angriper immunförsvaret nervceller och deras isolerande myelinlager. MS drabbar unga människor och orsakar symtom som initialt kommer i skov som idag kan begränsas med läkemedel. I skuggan av detta pågår dock en sjukdomsprocess som medför att patienter vid ca 50 års ålder förlorar förmågan till återhämtning. Vi tror att detta påverkas av mikroglia, hjärnans immunceller, som har stark koppling till MS. I en MS-lik djurmodell har vi upptäckt en funktion där skadat myelin tas upp av mikroglia i en process avgörande för hjärnans läkande. Denna process engagerar cellens återvinningssystem kallat autofagi som återfinns i genetiken bakom MS. Åldrande är i likhet med svår MS också en riskfaktor för fallerande autofagi. Vi har med sockermolekylen Trehalos stimulerat denna process och hos åldrade möss behandlat svår MS-lik sjukdom, vilket ingen MS behandling idag kan göra. Vår hypotes är att detta är möjligt även vid MS och med stöd från preliminära fynd syftar projekt till att studera detta. Autofagistimulerande molekyler kommer studeras gällande upptag av myelin och definiera en signatur för hälsofrämjande mikroglia att använda vid analys av ryggmärgsvätska för att vägleda riktad behandling. Detta projekt drivs av vår framstående expertis och med tillgång till biobanker och kompetens genom omfattande samarbeten. Vi ser stora möjligheter till en ny behandlingsplan som stimulerar mikroglia i läkandet av den svåra progressiva MS som idag saknar behandling.

Visa alla forskare