Riikka Rydman

Barn- och ungdomsmedicin, Bild- och funktionsmedicin, Fysiologi, Hjärt- och kärlsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f molekylär medicin & kirurgi

2013

Utredning och klinisk betydelse av fibros i höger och vänster kammare hos patienter med medfött hjärtfel

Antalet patienter med medfött hjärtfel ökar kraftigt och rytmstörning är en vanlig komplikation trots att en kirurgisk korrektion utförts. Ogynnsamma cirkulatoriska förhållanden på grund av alvarlig rytmstörning och skador på hjärtmuskeln kan leda till svår hjärtsvikt eller plötsligt död. Att förutsäga vem som drabbas är svårt. Patienterna undersöks med en speciell kontrast magnetröntgen och med ny hjärtultraljudteknik för att upptäcka små ärrbildningar och förekomsten av bindvävnad (fibros) i hjärtat. Dessutom undersöks om dessa kan orsaka allvarliga rytmstörningar och om fördelningen av blod inom hjärtmuskeln i ultraljud motsvarar de förändringar som ses i magnetröntgen. Genom att lägga till ärr/fibros till riskprofilen kan man (i) bedöma tilläggsvärdet av magnetröntgen eller avancerad hjärtultraljud och (ii) bedöma vilka patienter behöver en pacemaker med förmåga att ge intern elektrisk stöt vid upptäckt av allvarlig rytmrubbning.
Visa alla forskare