Roger Olofsson Bagge

Cancer och onkologi

SSMF Consolidator Grant

Göteborgs universitet

2023

Regional behandling och modern immunterapi för patienter med metastaser av ögonmelanom – ett translationellt forskningsprojekt som inkluderar en ny randomiserad klinisk prövning

Introduktionen av modern immunterapi har inneburit en revolution i hur patienter med hudtumören malignt melanom kan behandlas, tidigare fanns ingen effektiv behandling för denna mycket aggressiva tumörform, idag kan vi bota 50% av patienterna även om dom har en spridd cancer. Malignt melanom kan dock även uppstå i ögat, så kallat ögonmelanom, som vanligen sprider sig till i huvudsak levern, och för dessa patienter finns fortfarande egentligen ingen effektiv behandling. Våra senaste kliniska studier har dock gett hopp då vi visat att en behandling, isolerad hyperterm leverperfusion (IHP) där man kirurgiskt kopplar levern till en hjärt-lungmaskin och sköljer levern med en extremt hög dock cellgift under en timme, är en mycket effektiv behandling. Ytterligare forskning som vi gjort har även visat att behandlingar som IHP kan aktivera immunsystemet, vilket då tycks göra metastaser av även ögonmelanom mer känsliga för immunterapi. Vi vill bygga vidare på dessa fynd genom att i en ny klinisk prövning kombinera IHP med modern immunterapi, och även studera de hur genetiska och immunologiska faktorer påverkar svaret på behandlingen. På kort sikt kommer denna studie att erbjuda patienter med metastaser av ögonmelanom en chans att vara en del av en ny klinisk prövning med en unik kombination av behandlingar. På längre sikt hoppas vi kunna använda den information vi samlar in för att utveckla nya behandlingar, inte bara för patienter med ögonmelanom, utan även för andra cancerformer. 

Visa alla forskare